گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق

کتاب ها

:: آشنايي مقدماتي و سريع با برنامه نويسي FPGA خانواده ALTERA

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر :
نام ناشر : چهارباغ
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

1