گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

کتاب ها

:: نورد سرد

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد خوراسگان
تعداد صفحات : 425
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-2923-6
تیراژ : 100
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

در اين کتاب براي اولين بار به مطالعه فرآيند نورد سرد از جنبه هاي تئوري وعملي پر داخته شده است و مي تواند براي دانشجويان رشته هاي مکانيک و مواد به خصوص گرايش تخصصي شکل دهي فلزات مفيد واقع شود.

1