گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

کتاب ها

:: انگليسي براي دانشجويان رشته ايمني صنعتي English for the Students of Industrial Safety

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات : 189
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-4130-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی راعی دهقی - مجتبی ملا احمدی -
:: انگليسي براي دانشجويان حسابداري English for the Students of Accounting

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 249
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-2042-4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Business Administration and Industrial Managementانگليسي براي دانشجويان مديريت صنعتي و بازرگاني

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : انتشارات کنکاش اصفهان
تعداد صفحات : 252
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-136-025-1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Management and Accountingانگليسي براي دانشجويان مديريت و حسابداري

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1387
ناشر :
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان
تعداد صفحات : 246
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-6098-37-1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: Management and Accounting English, Persian Dictionaryفرهنگ اصطلاحات روزمره مديريت و حسابداري

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1385
ناشر :
نام ناشر : انتشارات کنکاش اصفهان
تعداد صفحات : 110
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-2596-07-5
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: English for the Students of Management انگليسي براي دانشجويان مديريت

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1380
ناشر :
نام ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان
تعداد صفحات : 199
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-6098-37-1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

اولين کتاب چاپ شده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه

1