گروه آموزشی : روان شناسی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

کتاب ها

:: بارش مغزي براي خلاقيت و نوآوري

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1388
ناشر :
نام ناشر : هودين
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

1