گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

  • قابل توجه دانشجویانی که در ترم مهرماه درس مباحث ویژه اخذ نموده اند:دقت نمایید درس کارگاه شبکه پیشنیاز این درس می باشد و باید قبلاً آن را گذرانده باشید. همچنین قبل از شروع کلاس حتماً مروری روی درس پیشرفته 2 داشته باشید(سی شارپ).
  • قابل دانشجویانی که درس کاراموزی را با اینجانب اخذ نموده اند : جهت انجام مراحل اداری آن،فرمهای مربوط به کاراموزی را از زیراکس دانشگاه تهیه و بعد از هماهنگی با محل موردنظر برای گذراندن دوره کاراموزی در روزهای دوشنبه یا سه شنبه ساعت 8 الی 8:30 و 10 الی 10:15 حداکثر تا تاریخ 21 مهرماه مراجعه نمایند
  • قابل دانشجویانی که درس پروژه را با اینجانب اخذ نموده اند : جهت تعیین موضوع پروژه روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 8:30 و 10 الی 10:15 حداکثر تا تاریخ سه شنبه 14 مهرماه مراجعه نمایند.بدیهی است عدم مراجعه در این بازه زمانی موجب کسر بخشی از نمره نهایی خواهد شد.
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد