گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
دانلود فايل

:: معرفی رشته
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 128
:: چارت دروس
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 202
:: نقشه کشی صنعتی 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 212

1