گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت

  • دانشجویان رسته ارشد و دکتری برای انجام امور پایان نامه فقط روزهای چهارشنبه و جمعه در ساعات پاسخگویی مندرج در برنامه هفتگی مراجعه فرمایند
  • دانشجوی گرامی از مراجعه در روزهای مربوط به انجام پژوهش(دوشنبه) خودداری نمایید
دانلود فايل

:: پوشه پایان نامه دکتری
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 97
:: حسابرسی 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 131
:: پوشه پایان نامه کارشناسی ارشد
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 222
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 104
:: مسائل جاری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 402
:: حسابرسی پیشرفته
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 1371
:: روش تحقیق
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 1373

1