گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت

  • دانشجویان رسته ارشد و دکتری برای انجام امور پایان نامه فقط روزهای چهارشنبه و جمعه در ساعات پاسخگویی مندرج در برنامه هفتگی مراجعه فرمایند
  • دانشجوی گرامی از مراجعه در روزهای مربوط به انجام پژوهش(دوشنبه) خودداری نمایید
دانلود فايل

:: پوشه پایان نامه دکتری
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 76
:: حسابرسی 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 106
:: پوشه پایان نامه کارشناسی ارشد
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 206
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 81
:: مسائل جاری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 378
:: حسابرسی پیشرفته
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 1348
:: روش تحقیق
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 1347

1