دکتر راضیه کتابچی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

دانلود فايل

:: احتمالات و کاربرد آن
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 172
:: ریاضی کاربردی۲
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 278
:: ریاضیات ومقدمات آمار
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 196
:: ریاضیات پیش نیاز
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 288
:: آمار توصیفی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 142

1