گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - ریاضی

دانلود فايل

:: طرح درس محاسبات عددی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 44
:: کتاب بهینه سازی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 155

1