گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

  • قابل توجه دانشجویانی که در ترم مهرماه درس مباحث ویژه اخذ نموده اند:دقت نمایید درس کارگاه شبکه پیشنیاز این درس می باشد و باید قبلاً آن را گذرانده باشید. همچنین قبل از شروع کلاس حتماً مروری روی درس پیشرفته 2 داشته باشید(سی شارپ).
  • قابل دانشجویانی که درس کاراموزی را با اینجانب اخذ نموده اند : جهت انجام مراحل اداری آن،فرمهای مربوط به کاراموزی را از زیراکس دانشگاه تهیه و بعد از هماهنگی با محل موردنظر برای گذراندن دوره کاراموزی در روزهای دوشنبه یا سه شنبه ساعت 8 الی 8:30 و 10 الی 10:15 حداکثر تا تاریخ 21 مهرماه مراجعه نمایند
  • قابل دانشجویانی که درس پروژه را با اینجانب اخذ نموده اند : جهت تعیین موضوع پروژه روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 8:30 و 10 الی 10:15 حداکثر تا تاریخ سه شنبه 14 مهرماه مراجعه نمایند.بدیهی است عدم مراجعه در این بازه زمانی موجب کسر بخشی از نمره نهایی خواهد شد.
دانلود فايل