گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار

دانلود فايل

:: آمار توصیفی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 507
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 176
:: تمرین آزمون فرض- تحلیل آماری
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 567
:: نمونه سوالات spss
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 1033
:: تمرین های درس تحلیل آماری با SPSS
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 573
:: داده های مورد نیاز در کلاس spss
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 399
:: Spss
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 510
:: کتاب آمار برای رشته مدیریت مالی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 394
:: جدول های آماری
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 887

1