گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار

دانلود فايل

:: آمار توصیفی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 168
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 81
:: تمرین آزمون فرض- تحلیل آماری
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 301
:: نمونه سوالات spss
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 207
:: تمرین های درس تحلیل آماری با SPSS
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 233
:: داده های مورد نیاز در کلاس spss
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 183
:: Spss
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 192
:: کتاب آمار برای رشته مدیریت مالی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 296
:: جدول های آماری
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 707

1