دکتر حسن قربانی دینانی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

دانلود فايل

:: طرح درس منابع انسانی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 74
:: طرح درس بازار صنعتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 62
:: طرح درس استراتژیک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 59
:: طرح درس تجزیه و تحلیل سیستم ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 227

1