دکتر حسن قربانی دینانی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

دانلود فايل

:: طرح درس منابع انسانی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 58
:: طرح درس بازار صنعتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 51
:: طرح درس استراتژیک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 54
:: طرح درس تجزیه و تحلیل سیستم ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 220

1