دکتر حسن قربانی دینانی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دکتری - مدیریت

دانلود فايل

:: طرح درس منابع انسانی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 25
:: طرح درس بازار صنعتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 24
:: طرح درس استراتژیک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 25
:: طرح درس تجزیه و تحلیل سیستم ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 101

1