گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

  • دانشجویان عزیز می توانند جزوات مربوطه را از بخش دانلود فایل ذخیره و مطالعه فرمایند و یا با مراجعه به تایپ و تکثیر دانشگاه نسخه چاپی درس خود را دریافت فرمایند.
دانلود فايل

:: اصول و فلسفه آموزش و پرورش
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 99
:: مدیریت اردوها و مسابقات ورزشی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 102
:: مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 92
:: مديريت طراحی و نگهداری اماكن و تجهیزات ورزشي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 112
:: جزوی ایمنی در ورزش 1398
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 194
:: نظارت و ارزشیابی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 129
:: زبان تخصصی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 197
:: روش ها و فنون تدریس ۱
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 207
:: کارگاه مقاله نویسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 183
:: روش تحقیق در علوم تربیتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 207
:: حقوق ورزشی مقطع کارشناسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 438
:: سازمان مدیریت در آموزش و پرورش
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 306
:: اردوهای ورزشی و مسابقات کارشناسی ارشد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 269
:: کاربرد کامپیوتر در مدیریت ورزشی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 608
:: والیبال
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 282

1 2