گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

  • دانشجویان عزیز می توانند جزوات مربوطه را از بخش دانلود فایل ذخیره و مطالعه فرمایند و یا با مراجعه به تایپ و تکثیر دانشگاه نسخه چاپی درس خود را دریافت فرمایند.
دانلود فايل

:: آمار در علوم ورزشی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 28
:: اردوها و مسابقات ورزشی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 28
:: اصول و فلسفه آموزش و پرورش
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 122
:: مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 129
:: مديريت طراحی و نگهداری اماكن و تجهیزات ورزشي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 140
:: جزوی ایمنی در ورزش 1398
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 219
:: نظارت و ارزشیابی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 157
:: زبان تخصصی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 250
:: روش ها و فنون تدریس ۱
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 228
:: کارگاه مقاله نویسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 219
:: روش تحقیق در علوم تربیتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 239
:: حقوق ورزشی مقطع کارشناسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 475
:: سازمان مدیریت در آموزش و پرورش
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 331
:: اردوهای ورزشی و مسابقات کارشناسی ارشد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 303
:: کاربرد کامپیوتر در مدیریت ورزشی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 691

1 2