گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

  • دانشجویان برای دیدن نمرات خود در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به قسمت دانلود فایل ها مراجعه کنند
  • آدرس ایمیل Payman.Hedayati@yahoo.com
اختراعات