گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

  • با سلام دانشجویان گرامی خواهشمند است تا 97/10/30 پروژه کارآفرینی ارسال گردد در صورت عدم ارسال نمره ای تعلق نخواهد گرفت ایمیل :rajaiian@gmail.com
سوابق اجرایی