گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

  • امتحان به صورت کتبی و آنلاین طبق تاریخی که دانشگاه اعلام خواهد کرد خواهد بود. از جزوات طبق دو اطلاعیه قبلی.
  • دانشجویانی که ژیمناستیک 2 دارند کل جزوه آموزش و کل جزوه قوانین و مقررات را مطالعه کنند.
  • کسانی که زیمناستیک 1 دارند جزوه آموزشی را تا صفحه 45 و جزوه قوانین و مقررات را کامل مطالعه کنند.
  • با سلام خدمت دانشجویان محترم به اطلاع می رسانم که جزوه ژیمناستیک 1 و 2 به اضافه جزوه خلاصه قوانین و مقررات ژیمناستیک در همین صفحه شخصی بنده قابل آپلود می باشد.
سوابق اجرایی

:: مدرس رسمی آمادگی جسمانی

مؤسسه محل اشتغال : فدراسیون ورزشهای همگانی
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1397/01/01


:: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/01/01


:: مدیر گروه کارشناسی تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1375/07/01
تاریخ خاتمه : 1380/06/31


:: کارشناس رسمی دادگستری

مؤسسه محل اشتغال : کانون کارشناسان استان اصفهان
تاریخ شروع : 1388/04/06
تاریخ خاتمه : 1398/01/01


:: عضو هیأت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1374/07/02
تاریخ خاتمه :1