گروه آموزشی : صنایع
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - صنایع

  • دانشجویان گرامی ، برای اطلاع از روزهای حضور حتما از طریق ارسال پیامک به شماره ی 09137944651 ،هماهنگی بفرمایید.
سوابق اجرایی

:: مدیریت گروه صنایع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ شروع : 1399/11/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیریت گروه مکانیک، مواد وصنایع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ شروع : 1399/05/01
تاریخ خاتمه : 1399/11/01


:: مسئول سنجش و ارزیابی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ شروع : 1396/04/08
تاریخ خاتمه :


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ خاتمه :


:: ممیز استانداردهای IMS

مؤسسه محل اشتغال : SGS شرکت
تاریخ شروع : 1397/06/01
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس برق

مؤسسه محل اشتغال : شرکت سنجش افزار آسیا
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1389/06/30


:: کارشناس برق

مؤسسه محل اشتغال : شرکت سازگار سیستم اصفهان
تاریخ شروع : 1387/04/01
تاریخ خاتمه : 1387/06/31


:: مدیر QHSE

مؤسسه محل اشتغال : باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
تاریخ شروع : 1387/09/01
تاریخ خاتمه : 1388/09/01


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه های غیرانتفاعی نقش جهان اصفهان-صنعت فولاد- شیخ بهایی-علوم و فناوری سپاهان
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/06/01


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : مرکز جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
تاریخ شروع : 1386/03/01
تاریخ خاتمه : 1386/06/30


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : خانه ریاضیات اصفهان
تاریخ شروع : 1380/03/01
تاریخ خاتمه : 1381/06/31


:: کارشناس برق

مؤسسه محل اشتغال : شرکت پژوهنده نیرو
تاریخ شروع : 1380/01/14
تاریخ خاتمه : 1380/06/301