گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • عزیزان این هفته کوییز دارید ؛ با آمادگی در کلاس حاضر شوید
  • دانشجویان عزیز؛ اگر موردی دارید فعلا از طریق سامانه هماهنگ نمایید؛ موفق وسالم باشید.
  • دانشجویانی که پروژه وکارآموزی یا معرفی به استاد دارند از طریق سامانه اطلاع داده وهماهنگ نمایند.موفق باشید.
  • موفقيت درثبات قدم نهفته است. Success lies in perseverance.
  • فارغ التحصيلان در صورت تمايل به انجام پروژه ها ويا تشکيل هسته وشرکت دانش بنيان به مرکز رشد مراجعه نمايند ودر صورت نياز به اطلاعات بيشتر با اينجانب در ارتباط باشيد؛به اميد موفقيت همه شما عزيزان
  • دانشجويان عزيزی که پروژه ؛کارآموزی ومعرفی به استاد دارند لطفا قبل از مراجعه حتما از طريق ارتباط با استاد هماهنگ ويا حداقل سايت احتصاصی اساتيد رامطالعه نماييد؛موفق باشيد.***لينک انتهای صفحه را مشاهده نماييد.
سوابق اجرایی

:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1394/03/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون
:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دبیرستانهای آموزش وپرورش
تاریخ شروع : 1374/07/02
تاریخ خاتمه : 1376/07/01


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاههای پیام نور(اصفهان-شهرضا-..)
تاریخ شروع : 1380/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاههای آزاد(مبارکه -نجف آباد-خوراسگان)
تاریخ شروع : 1376/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


:: مدرس

مؤسسه محل اشتغال : هنرستان هنرهای زیبا
تاریخ شروع : 1374/07/02
تاریخ خاتمه : 1376/07/01


:: کارشناس ومدرس

مؤسسه محل اشتغال : سازمان بهزیستی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1373/01/01
تاریخ خاتمه : 1374/01/02


:: کارشناس ومدرس

مؤسسه محل اشتغال : بهداشت باروری علوم پزشکی اصفهان
تاریخ شروع : 1374/02/02
تاریخ خاتمه : 1375/02/02


:: کارشناس ومشاور آمار واطلاع رسانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ شروع : 1375/02/02
تاریخ خاتمه : 1376/02/01


:: مدیریت آموزشگاه

مؤسسه محل اشتغال : آموزشگاه کامپیوتر پارسیان
تاریخ شروع : 1376/01/01
تاریخ خاتمه : 1378/01/02


:: عضو شورای فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1389/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/12/01


:: عضو کمیته انضباطی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1388/03/02
تاریخ خاتمه : 1389/06/01


:: مدیر گروه کامپیوتر وبرق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1389/05/01
تاریخ خاتمه : 1392/06/01


:: رءیس هیات مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسی اشکوبه سپاهان
تاریخ شروع : 1379/02/03
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس رسمی

مؤسسه محل اشتغال : کانون کارشناسات رسمی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1378/06/15
تاریخ خاتمه :1