گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • دانشجویان و محققین محترم ، جهت ارتباط و تبادل نظر با اینجانب می توانید از آدرسهای ایمیل درج شده در پروفایل بنده استفاده نمائید.
سوابق اجرایی

:: رئیس شورای دانشی فنی و مهندسی 2 صنایع پتروشیمی ماهشهر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1400/04/25
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای دانشی برنامه علمی صنایع پتروشیمی ماهشهر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1400/01/28
تاریخ خاتمه : 1400/04/25


:: دبیر اجرائی ستاد هفته پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1397/09/10
تاریخ خاتمه : 1397/09/28


:: دبير علمی برق کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1397/04/28
تاریخ خاتمه : 1397/04/28


:: دبیر اجرائی ستاد هفته پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1396/09/15
تاریخ خاتمه : 1396/09/25


:: عضو کمیته اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1393/11/01
تاریخ خاتمه : 1397/12/29


:: عضو شورای ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1393/10/01
تاریخ خاتمه : 1397/12/29


:: عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه : 1398/07/01


:: دبير اجرايي همايش منطقه اي فرهنگ ملی ، فرهنگ ديني سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
تاریخ شروع : 1396/05/25
تاریخ خاتمه : 1396/05/25


:: رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1394/03/05
تاریخ خاتمه : 1397/03/05


:: مدیر گروه کارشناسی ارشد الکترونیک،علوم تصمیم و علوم کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/10/01


:: مدیر گروه کارشناسی کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1383/12/01
تاریخ خاتمه : 1384/12/01


:: مدیر گروه کارشناسی کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1379/12/01
تاریخ خاتمه : 1380/12/01


:: رئیس

مؤسسه محل اشتغال : موسسه آموزش عالی آزاد نوین صدرا اسپادانا
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : موسسه فرهنگی هنری پویندگان نقش جهان
تاریخ شروع : 1380/02/01
تاریخ خاتمه : 1385/07/01



1 2