گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • دانشجویان و محققین محترم ، جهت ارتباط و تبادل نظر با اینجانب می توانید از آدرسهای ایمیل درج شده در پروفایل بنده استفاده نمائید.
پروژه هاي تحقيقاتي

:: اینورتر های سه فاز

کارفرما : شرکت تولیدی شینه
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1380/06/30


:: خانه هوشمند

کارفرما :
نوع همکاری : ناظر
تاریخ پایان : 1389/12/20


:: شناسايي چهره انسان در موقعيتهاي مختلف

کارفرما :
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1389/11/011