گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

پروژه هاي تحقيقاتي

:: ساخت قفل با امنیت بالا با استفاده از اثر انگشت

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی
نوع همکاری : استاد راهنما
تاریخ پایان : 1389/01/01


:: ساخت تابلوی نویسنده الکترونیکی روان با استفاده از میکروکنترلر

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی
نوع همکاری : استاد راهنما
تاریخ پایان : 1387/01/011