گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

پروژه هاي تحقيقاتي

:: بهینه سازی سیستم نورد سرد تاندم دو قفسه ای

کارفرما : سازمان تحقیقات فولاد مبارکه اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1388/06/141