گروه آموزشی : صنایع
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - صنایع

  • دانشجویان گرامی ، برای اطلاع از روزهای حضور حتما از طریق ارسال پیامک به شماره ی 09137944651 ،هماهنگی بفرمایید.
سمينارها و سخنراني ها

:: تولید ناب – مروری اجمالی بر اتلاف کننده ها

محل ارائه : سخنرانی هفته پژوهش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1392/09/15
چگونگی حضور : سخنران


:: RFID research: An academic literature review and future research directions

محل ارائه : سخنرانی هفته پژوهش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1391/09/15
چگونگی حضور : سخنران1