رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

سمينارها و سخنراني ها

:: phenolic content and antioxidant activity of in vitro indiuced callus of catharanthus roseous L.

محل ارائه : ourth National Conference on Innovation and Technology of Biological Sciences, Iranian Chemistry
تاریخ برگزاری : 1400/03/22
چگونگی حضور : سخنران

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه phenolic content and antioxidant activity of in vitro indiuced callus of catharanthus roseous L.

:: کارگاه تغذيه کاربردي با تاکيد بر طب سنتي

محل ارائه : مجازي-اساتيد استان
تاریخ برگزاری : 1399/09/23
چگونگی حضور : سخنران


به صورت کارگاهي برگزار شد
:: بررسي تغييرات شرايط محيطي و تغذيه اي بر فعاليت تخميرالکلی ساکاروميسز سروزيه

محل ارائه : چهارمین کنگره بین المللی زیست-شیمی
تاریخ برگزاری : 1396/07/27
چگونگی حضور : سخنران


:: Flavonoid Content Correlation With Scavenging Of Nitric Oxide Radicals, Ferric Reducing Power And Cupric Chelating Activity Of Catharanthus roseus L.

محل ارائه : چهارمین کنگره بین المللی زیست-شیمی
تاریخ برگزاری : 1396/07/27
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی برخی از فاکتورهای مؤثر بر سطح دانش استفاده از داروهای گیاهی در منطقه مبارکه

محل ارائه : دانشگاه آزاد شهرکرد
تاریخ برگزاری : 1394/08/06
چگونگی حضور : سخنران


:: بیوانرژی

محل ارائه : واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1388/09/23
چگونگی حضور :


:: بیوتکنولوژی

محل ارائه : واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1387/09/23
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی مشکلات پخت نان در منطقه مبارکه با تاکید بر تخمیر الکلی

محل ارائه : واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1386/09/18
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسي کاربرد بقاياي گياهي در صنعت

محل ارائه : واحد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1387/02/24
چگونگی حضور : سخنران


:: معرفی گیاهان دارویی منطقه مبارکه

محل ارائه : واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1385/09/22
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی اثرات تنش شوری بر تولید اسید آمینه پرولین درژنوتیپهای مختلف برنج

محل ارائه : واحد فلاورجان
تاریخ برگزاری : 1383/03/01
چگونگی حضور : سخنران


:: معرفی ارقام بومی برنج خوراکی منطقه مبارکه به شوری

محل ارائه : واحد مبارکه
تاریخ برگزاری : 1384/09/19
چگونگی حضور : سخنران


:: معرفي تعدادي از تركيبات رنگزا در گياهان به منظور كاربرد آنها در رنگرزي الياف طبيعي

محل ارائه : وزارت بازرگانی
تاریخ برگزاری : 1382/07/20
چگونگی حضور : سخنران


:: شناسايي گياهان رنگده

محل ارائه : خرم آباد
تاریخ برگزاری : 1384/06/12
چگونگی حضور : سخنران


:: تغيير معيارهاي رويشي گياه دارويي اسطوخودوس در واكنش به مقادير مختلف نيترات آمونيوم

محل ارائه : موسسه جنگلها و مراتع
تاریخ برگزاری : 1380/11/24
چگونگی حضور : سخنران1 2