گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • برای دریافت سریعتر پاسخ سوالات خود از ایمیل زیر استفاده نمایید. ایمیل ها در اسرع وقت پاسخ داده می شودEmail:mr.ramezanpoor@gmail.com
سمينارها و سخنراني ها

:: هک و امنیت

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1390/08/20
چگونگی حضور : سخنران


دبیر علمی سمینار

1