گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • دانشجویان عزیز؛ اگر موردی دارید فعلا از طریق سامانه هماهنگ نمایید؛ موفق وسالم باشید.
  • دانشجویانی که پروژه وکارآموزی یا معرفی به استاد دارند از طریق سامانه اطلاع داده وهماهنگ نمایند.موفق باشید.
  • موفقيت درثبات قدم نهفته است. Success lies in perseverance.
  • فارغ التحصيلان در صورت تمايل به انجام پروژه ها ويا تشکيل هسته وشرکت دانش بنيان به مرکز رشد مراجعه نمايند ودر صورت نياز به اطلاعات بيشتر با اينجانب در ارتباط باشيد؛به اميد موفقيت همه شما عزيزان
  • دانشجويان عزيزی که پروژه ؛کارآموزی ومعرفی به استاد دارند لطفا قبل از مراجعه حتما از طريق ارتباط با استاد هماهنگ ويا حداقل سايت احتصاصی اساتيد رامطالعه نماييد؛موفق باشيد.***لينک انتهای صفحه را مشاهده نماييد.
پايان نامه ها

:: نرم افزار جامع سیستم مدیریت کیفیت

نام دانشجو : علی کیانی
رشته دانشجو : کارشناسی (ن) نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8931000:: Data Mining

نام دانشجو : محمدعلی کوچکی نژادمیبدی
رشته دانشجو : کارشناسی (ن)نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8731000:: نرم افزار ترمودینامیکی پروانه شناورهای نظامی وتجاری

نام دانشجو : محسن خشوعی
رشته دانشجو : کارشناسی نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8712000:: طراحی وب سایت دانشگاه

نام دانشجو : صبا قلمبو
رشته دانشجو : کارشناسی نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8712000:: محیط های برنامه نویسی وبلوتوث گوشی های موبابل

نام دانشجو : هاشم تدین
رشته دانشجو : کارشناسی (ن)نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8721000:: بررسی چند جانبه سفر دومریخ پیمای روح وفرصت و..با تحلیل نرم افزاری وسخت افزاری

نام دانشجو : رامین باطنی
رشته دانشجو : کارشناسی ترم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8621000:: طراحی سیستم فروش

نام دانشجو : نسیم کاظمی
رشته دانشجو : کارشناسی فناوری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 9311000
1