گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • برای دریافت سریعتر پاسخ سوالات خود از ایمیل زیر استفاده نمایید. ایمیل ها در اسرع وقت پاسخ داده می شودEmail:mr.ramezanpoor@gmail.com
پايان نامه ها

:: انتخاب مسیر بهینه با استفاده از ارتباط های بین خودرویی جهت کاهش مصرف سوخت

نام دانشجو : امیر محمدی
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2018/02/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041003952002:: ارائه روشی جهت تصمیم گیری سریع اندازه بلوک ها در استاندارد کدینگ ویدئویی پر بازده

نام دانشجو : زهرا
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2018/02/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041003952001:: تامین پویای منبع در بازیهای آنلاین چندکاربره گسترده

نام دانشجو : نوشین حاج بابایی
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/08/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041006952002:: فشرده سازی سریع تصاویر سه بعدی با استفاده از نقشه عمق

نام دانشجو : بهروز رفیع
رشته دانشجو : مهندسی نرم افزار
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/08/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041006952004:: ارائه یک روش جدید برای تشخیص آتش در ویدئو

نام دانشجو : مجید مختاری
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/01/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 140000000000000:: ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر حسگرهای موبایل

نام دانشجو : سعید حاتم زاده
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/01/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 14000000000000000:: کاهش محاسبات پیشگویی جهت کدکردن محتوای تصاویر

نام دانشجو : بهنام حیدری
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/02/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041006942003:: ارایه یک روش بهبود یافته جهت خلاصه سازی تصاویر ویدیویی

نام دانشجو : هادی نجفعلی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/02/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041006942004:: ارائه روشی جهت کاهش پیچیدگی محاسباتی در استاندارد 3d-HEVC

نام دانشجو : مبارکه عسگری
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/02/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041006941034:: تشخیص تغییر صحنه در استاندارد کد کننده ویدئویی پربازده

نام دانشجو : مرضیه رحیمی معظم
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/01/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 10941006932028:: الگوریتم پیشگویی کارآمد برای کدکننده های ویدیویی

نام دانشجو : زهرا پارسا
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/01/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 10941006932020:: تشخیص اتوماتیک سن بر اساس تصاویر چهره با استفاده از شبکه عصبی

نام دانشجو : زهرا خسروی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/02/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 20041006951009:: طراحی مانیتورینگ سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق درشبکه‌های حسگر بی سیم

نام دانشجو : راضیه مرادی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/09/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 140000000000000:: ارائه رویکردی جدید جهت افزایش امنیت در ذخیره سازی و بازیابی داده های حساس در رایانش ابری

نام دانشجو : حسین سالمی نژاد
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/09/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 14000000000000000:: ارانه روش کارا جهت بازیابی تصاویر در حوزه فشرده سازی شده HEVC

نام دانشجو : الهام طائی
رشته دانشجو : مهندسی کامپیوتر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/09/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1400000000000000
1 2