گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • دانشجویان و محققین محترم ، جهت ارتباط و تبادل نظر با اینجانب می توانید از آدرسهای ایمیل درج شده در پروفایل بنده استفاده نمائید.
پايان نامه ها

:: سیستم بازیابی تصویر بر مبنای مرتبط ترین ویژگی های رنگ و بافت

نام دانشجو : داوود کریمی
رشته دانشجو : مهندسی برق (الکترونیک)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان:: شناسایي لوگو و برند خودرو به کمک پردازش تصویر

نام دانشجو : امین داوری دولت آبادی
رشته دانشجو : مهندسی برق (الکترونیک)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2016/03/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 12140101932029:: بهبود نرخ تشخیص چهره در تصاویر رنگی با استفاده از ویژگی LBP و طبقه بند Adaboost

نام دانشجو : آرزو چهره گشا
رشته دانشجو : مهندسی کاممپیوتر ( معماری سیستم های کامپیوتری )
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 10541005931010:: شناسائی عیوب جوشکاری به روش قطعه بندی تصویر وماشین های بردار پشتیبان

نام دانشجو : غلامحسن رحمانی
رشته دانشجو : علوم تصمیم و مهندسی دانش
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 19030999932004:: تشخیص چهره انسان با استفاده از رنگ بندی پوست و ویژگی های منطقه ای

نام دانشجو : فاطمه راکی
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005931006:: کاهش نویز باد از سیگنال صحبت با استفاده از الگوریتم بهبود یافته فاکتورگیری از ماتریس نا منفی

نام دانشجو : احسان هاشمی چالشتری
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/08/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005931002:: پنهان نگاری محتوا محور در تصاویر دیجیتال بر اساس مقدار پیکسل های مجاور

نام دانشجو : میثم قاسمی
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005931010:: بهبود نرخ تشخیص هویت با روش تفریق پس زمینه

نام دانشجو : آزاده فتحی پور دهکردی
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005931001:: شناسایی چهره انسان در موقعیت های مختلف چهره با تلفیق روشهای Geometric

نام دانشجو : هدی غفوریان جبلی
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/11/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005922008:: تلفیق ضرایب فرکانس کپسرال مل (MFCC) و تموج (shimmer)و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (pso)از سیگنال های صوتی آسیب دیده برای تشخیص ناهنجاری های حنجره ای

نام دانشجو : فاطمه صالحی
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/08/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005922007:: ارایه روشی جهت افزایش دقت تشخیص هویت در پردازش تصویرگوش انسان با به کارگیری گشتاورها

نام دانشجو : راضیه صابری
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/10/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005922006:: تشخیص پلاک خودرو در شب با استفاده از روش الگوریتم تقسیم بندی آستانه تکراری برای پلاکهای ایرانی

نام دانشجو : راحله خندان
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/06/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041006912030:: استخراج توده های سرطان سینه از تصاویر مامو گرافی با استفاده از تبدیل موجک و مدل مخفی مارکوف

نام دانشجو : سيده سميه حسيني چالشتري
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/09/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005922005:: طراحی تمام جمع کننده با سرعت بالا در تکنولوژی کربن نانو تویوب

نام دانشجو : عباس اسدي اقبلاغي
رشته دانشجو : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2015/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 15041005922002
1