گروه آموزشی : روان شناسی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

پايان نامه ها

:: اثر بخشی ذهن آگاهی کودک محور بر همدلی و سازگاری اجتماعی کودکان دختر پایه اول دبستان شهر خمینی شهر

نام دانشجو : لیلا طاهری
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد رفتاری-شناختی بر مهارت های اجتماعی و سازگاری فردی در کودکان دوره ی اول ابتدایی شهر اصفهان

نام دانشجو : شیوا صادقی
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی طرحواره درمانی بر درماندگی روان شناختی، کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

نام دانشجو : فاطمه احمدی
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان

نام دانشجو : منیره مهدویان
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثر بخشی درمان راه حل محور بر مشکلات هیجانی-اجتماعی و ابراز وجود کودکان دبستانی

نام دانشجو : شکیلا فدایی
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی شن بازی درمانی بر کاهش علائم اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی شهرستان مبارکه

نام دانشجو : راضیه میرهاشمی
رشته دانشجو : آموزش پیش دبستان
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی توانبخشی شناختی بر توجه و حافظه فعال دانش آموزان 8 تا 11 سال دارای نقص توجه / بیش فعالی شهرستان مبارکه

نام دانشجو : دلارام ایرانپور
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2022/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس احساس تنهایی و کیفیت زندگی در زنان متأهل دارای اعتیاد به اینترنت شهر اصفهان در دوران کرونا

نام دانشجو : طوبی کیمیایی فر
رشته دانشجو : مشاوره خانواده
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر همدلی قومی- فرهنگی بر قلدری سایبری با نقش تعدیلگر ویژگی های شخصیتی در بین دختران متوسطه دوم شهر اصفهان

نام دانشجو : مریم طلایی
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثربخشی مصاحبه ی انگیزشی بر قلدری سایبری نوجوانان شهر اصفهان

نام دانشجو : نرگس سفاری
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی برپیشرفت تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر مبارکه

نام دانشجو : اکرم امیرخانی
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی روابط چندگانه بین سیستم های مغزی رفتاری، اضطراب اجتماعی و ویژگی های شخصیتی سرشت و منش با اعتیاد اینترنتی دانشجویان

نام دانشجو : سودابه جعفری نسب
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی درمان عقلانی هیجانی آلبرت آلیس بر خودکار آمدی و علاقه تحصیلی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تحصیلی

نام دانشجو : رها موید
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با بهزیستی فاعلی و نقش میانجیگری خودکنترلی در دانشجویان دانشگاه امین فولادشهر

نام دانشجو : مینا محمدباقری
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با بهزیستی روان شناختی با نقش میانجیگری نارضایتی بدن و عزت نفس در دانشجویان دخترآموزشکده سما اصفهان(خوراسگان)

نام دانشجو : نرگس سادات صفوی
رشته دانشجو : روان شناسی تربیتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2