گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه حضور حضور حضور
دو شنبه
سه شنبه واحد خوراسگان واحد خوراسگان واحد خوراسگان واحد خوراسگان واحد خوراسگان واحد خوراسگان
چهار شنبه
پنج شنبه کلاس برنامه ریزی پیشرفته کلاس برنامه ریزی پیشرفته برنامه ریزی غیر خطی برنامه ریزی غیر خطی
جمعه