گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
یک شنبه سیستم عامل 2 مبانی مهندسی نرم افزار حضور دفتر حضور در دفتر
دو شنبه شبکه کامپیوتری 1 شبکه کامپیوتری 1 / گرافیک گرافیک حضور در دفتر
سه شنبه شبکه کامپیوتری 2 شبکه کامپیوتری 2 / سیستم عامل سیستم عامل حضور در دفتر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه