گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/02/06
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه حضور در دفتر مجازی حضور در دفتر مجازی حضور در دفتر مجازی حضور در دفتر مجازی حضور در دفتر مجازی حضور در دفتر مجازی
دو شنبه سیستم عامل سیستم عامل حضور در دفتر مجازی حضور در دفتر مجازی آزمایشگاه سیستم عامل
سه شنبه شبکه کامپیوتری 2 شبکه کامپیوتری 2 / سیستم عامل طراحی صفحات وب طراحی صفحات وب آزمایشگاه شبکه
چهار شنبه سیستم عامل(دهاقان) سیستم عامل(دهاقان) آزمایشگاه سیستم عامل(دهاقان) آزمایشگاه سیستم عامل(دهاقان) امنیت پایگاه داده ها(ارشد-دهاقان) امنیت پایگاه داده ها(ارشد-دهاقان)
پنج شنبه
جمعه