گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/02/06
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه