گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - حسابداری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش جلسه جلسه مدیران گروه جلسه مدیران گروه
چهار شنبه
پنج شنبه حسابرسی پیشرفته حسابرسی پیشرفته/ هفته فرد حسابداری مدیریت راهنمایی دانشجویان راهنمایی دانشجویان
جمعه بررسی موارد خاص در مدیریت مالی بررسی موارد خاص در مدیریت مالی راهنمایی پایان نامه