گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/06/25
8:30-10 10:15-11:45 12:45-14:15 14:30-16 - - -
شنبه - - - -
یک شنبه انجام امور پژوهشی انجام امور پژوهشی انجام امور پژوهشی جلسات دانشگاه
دو شنبه بهایابی 1 بهایابی 1 مالی 2 پاسخگویی به دانشجویان
سه شنبه - - - -
چهار شنبه - - - -
پنج شنبه پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان مسایل جاری مسایل جاری
جمعه پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان حسابداری مدیریت پژوهش های جاری