سمیرا ابوطالبی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - ریاضی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس
دو شنبه واحد فلاورجان واحد فلاورجان واحد فلاورجان واحد فلاورجان واحد فلاورجان واحد فلاورجان
سه شنبه پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان جلسات دانشگاه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه