گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

  • با سلام دانشجویان گرامی خواهشمند است تا 97/10/30 پروژه کارآفرینی ارسال گردد در صورت عدم ارسال نمره ای تعلق نخواهد گرفت ایمیل :rajaiian@gmail.com
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه بدمینتون بدمینتون تربیت بدنی عمومی زبان تخصصی
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه بدمینتون بدمینتون کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی
پنج شنبه زبان تخصصی کاربرد کامپیوتر کاربرد کامپیوتر کاربرد کامپیوتر
جمعه