گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت

  • دانشجویان رسته ارشد و دکتری برای انجام امور پایان نامه فقط روزهای چهارشنبه و جمعه در ساعات پاسخگویی مندرج در برنامه هفتگی مراجعه فرمایند
  • دانشجوی گرامی از مراجعه در روزهای مربوط به انجام پژوهش(دوشنبه) خودداری نمایید
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/23
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه