دکتر راضیه کتابچی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/01
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه سما خوراسگان سما خوراسگان سما خوراسگان سما خوراسگان سما خوراسگان
دو شنبه تدریس تدریس تدریس
سه شنبه
چهار شنبه تدریس تدریس تدریس تدریس حضور
پنج شنبه
جمعه