گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

  • کلیه کلاس های اینجانب روز چهارشنبه 23 فروردین تشکیل نمیشود. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه پایگاه داده ها پایگاه داده ها پایگاه داده ها آز پایگاه داده ها
چهار شنبه ذخیره و بازیابی اطلاعات ذخیره و بازیابی اطلاعات ذخیره و بازیابی اطلاعات آز پایگاه داده ها
پنج شنبه سیستم عامل پیشرفته سیستم عامل پیشرفته سیستم عامل پیشرفته سیستم عامل پیشرفته
جمعه