گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/06/20
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه ریزپردازنده 1 ریزپردازنده 1 معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر سخت افزار2 سخت افزار2 سخت افزار2
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه