گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • قبل از مراجعه حضوري حتما از طريق شماره اعلام شده هماهنگي انجام شود.
  • شماره واتساپ 09372438408 جهت پاسخگویی 24 ساعته در اختیار دانشجویان است.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/12/02
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه