گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه محاسبات عددی ریاضی 2 ریاضی2 ریاضی کاربردی
سه شنبه آنالیز عددی پیشرفته آنالیز عددی پیشرفته
چهار شنبه محاسبات عددی
پنج شنبه ریاضیات وآمار
جمعه