گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • برای دریافت سریعتر پاسخ سوالات خود از ایمیل زیر استفاده نمایید. ایمیل ها در اسرع وقت پاسخ داده می شودEmail:mr.ramezanpoor@gmail.com
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/02/14
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه کنترل خطي کنترل خطي تجارت الکترونيک تجارت الکترونيک مهندسي اينترنت مهندسي اينترت
سه شنبه امور پژوهشي امور پژوهشي امور پژوهشي امور پژوهشي امور پژوهشي
چهار شنبه نظريه زبان نظريه زبان طراحي سيستم هاي ديجيتال طراحي سيستم هاي ديجيتال مباني رايانش امن مباني رايانش امن
پنج شنبه مراجعه دانشجويي مراجعه دانشجويي مراجعه دانشجويي مراجعه دانشجويي امنيت تجارت الکترونيک امنيت تجارت الکترونيک
جمعه