رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه کلیات روشها و فنون تدریس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی روانشناسی تربیتی
چهار شنبه تاریخ و مکاتب روانشناسی
پنج شنبه روان شناسی عمومی روش تحقیق ، مقاله نویسی و رساله نویسی
جمعه