گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ادبیات

  • برای مشاهدۀ نمونۀ سوالات به قسمت دانلود مراجعه کنید.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/01
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه تدریس تدریس تدریس تدریس تدریس
دو شنبه
سه شنبه تدریس تدریس تدریس تدریس جلسات دانشگاه
چهار شنبه
پنج شنبه تدریس تدریس تدریس تدریس تدریس
جمعه