گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

  • قابل توجه دانشجویان گرامی: دانشجویان می توانند روز چهارشنبه 2 مرداد 98 از ساعت 8 تا 12 جهت رسیدگی به اعتراضات مربوط به امتحانات به صورت حضوری به دفتر بنده در واحد مراجعه نمایند.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/03/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:0-15:00 15:00-17:00
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه