گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:0-15:00 15:00-17:00
شنبه
یک شنبه
دو شنبه مدیریت مالی 1 مدیریت مالی 1 حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار تئوری های مالی
جمعه حضور در دفتر مدیریت مالی پیشرفته تصمیم گیری در مسائل مالی