گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/07/03
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه