دکتر اکرم یوسف زاده
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

  • همه دانشجویان گرامی می‌توانند برای دسترسی به فایلهای جلسات به آدرس زیر مراجعه کنند elearn.iaumajlesi.ac.ir:۲۰۲۰ یا ۹۳.۱۲۶.۴۹.۱۴۳:۲۰۲۰
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/01/09
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی تئوری احتمالات تئوری احتمالات جلسات دانشگاه جلسات دانشگاه
چهار شنبه حضور حضور حضور
پنج شنبه طرح تعاون طرح تعاون طرح تعاون طرح تعاون طرح تعاون طرح تعاون
جمعه