گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/12/20
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه مبانی کامپیوتر در مدیریت مبانی کامپیوتر درمدیریت پایگاه داده ها کامپیوتر و کابرد در مدیریت کامپیوتر و کابرد در مدیریت
دو شنبه حضور حضور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی آز پایگاه داده
سه شنبه
چهار شنبه برنامه سازی پیشرفته برنامه سازی پیشرفته اصول طراحی پایگاه داده اصول طراحی پایگاه داده برنامه سازی پیشرفته1
پنج شنبه
جمعه