گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/09/03
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه برنامه سازی پیشرفته1 برنامه سازی پیشرفته1 پایگاه داده جلسه گروه
چهار شنبه اصول طراحی پایگاه داده اصول طراحی پایگاه داده گرافیک کامپیوتری11 آز نرم افزار گرافیکی
پنج شنبه
جمعه