گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداریتاریخ : 1393/06/28
بازدید : 142

Text Box:  باز هم ابر آمد

باز هم نم نم بارانی گرم

وسط تابستان

باد و خاک

عطش کاج و کبوتر

و غم دائمی فاخته‌ها

له له گنجشکان

آسمانی بی تاب

و زمینی بی صبر

شهر ،خاموش و شلوغ

و در این همهمه‌ی شهر بزرگ

من به دنبال کسی می‌گردم:

سری آکنده از اندوه و فراغ

و دلی دارد سرد

و درونی که پر از تشویش است

صورتی افسرده

چشم‌هایی که دمادم خیس است

فکر پرواز به سر دارد او

و پری دارد کوتاه و ضعیف

نفسی دارد گرم

و زبانی که شکایت دارد

دست و پایی خسته

همتی بی بنیاد

و تنی تنبل و عزمی کوتاه

خانه‌اش نزدیک است

خانه ای بی در و دیوار و حصار

نبش میدان امید ، ابتدای ایمان ، در ته کوچه‌ی باریک خیال

او را خواهم یافت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25/4/89