گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

  • کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی برای ارتباط با مدیر گروه خود می توانند با شماره واتس آپ 09132199112 تماس بگیرند.
کتاب اقتصادسجی مقدماتی بروکس


تاریخ : 1394/07/09
بازدید : 1774https://www.dropbox.com/s/rffzdw7zm89n1hd/Brooks%20C.-Introductory%20Econometrics%20for%20Finance.pdf?dl=0