گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

  • کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی برای ارتباط با مدیر گروه خود می توانند با شماره واتس آپ 09132199112 تماس بگیرند.
کتاب اقتصادسنجی مقدماتی (جلد اول) - دکتر علی سوری


تاریخ : 1394/07/17
بازدید : 2252

اقتصادسنجی مقدماتی - دکتر علی سوری
 
https://www.dropbox.com/s/dhnhnz4n9eylypa/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C.pdf?dl=0